!! ACTIE !!

Breng een nieuwe leerling aan en krijg allebei een gratis les òf 10% korting op een lespakket!

Voorwaarden:
– Je krijgt een les van 60 minuten gratis in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining.
– Je kunt maximaal 2 keer per persoon aan deze actie deelnemen.
– De gratis les of 10% korting op een lespakket wordt meteen de eerstvolgende les of het eerstvolgende pakket ingezet.
– De nieuwe leerling moet tijdens het intakegesprek jouw naam noemen en aangeven deel te willen nemen aan deze actie.
– De nieuwe leerling moet minimaal 1 kalendermaand wekelijks lessen blijven volgen; stopt hij of zij na de proefperiode van 2 weken, dan wordt de gratis les alsnog in rekening gebracht. In het geval van een lespakket wordt de 10% korting ingehouden van het te restitueren bedrag.
– Bij vermoeden van misbruik kunt u worden uitgesloten van deelname.
– Deze actie loopt voor onbepaalde tijd.