Bijles

Bijles betekent dat je extra les krijgt om je zwakke punten in je kennis of vaardigheden te verbeteren. Je kunt bijles vergelijken met een les op school: je krijgt uitleg van een docent, maakt oefeningen en uiteindelijk is het de bedoeling dat je daar iets van hebt geleerd. Soms heb je hier echter niet genoeg aan en is het verstandig de hulp van een professional in te schakelen. Op school heeft een docent vaak geen tijd om iedere leerling apart uitleg te geven; bij bijles kun je er van uitgaan dat de docent tijdens de hele les alle aandacht voor jou heeft en er alles aan doet om het kwartje bij jou te laten vallen. Geduld en vasthoudendheid zijn hierbij twee belangrijke kwaliteiten.

Bijles is mogelijk voor alle schoolvakken in het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs kan bijles worden gegeven in de vakken Engels, Nederlands en wiskunde/rekenen. Bijles Engels is tevens mogelijk voor het hoger en universitair onderwijs. Voor alle andere schoolvakken is huiswerkbegeleiding overigens wel een optie.

Vaak is het voldoende om wekelijks af te spreken voor een bijles van 1 tot 2 uur, maar uiteraard zijn meer of langere afspraken ook een optie. Dit hangt onder meer af van de snelheid waarmee de leerling de leerstof oppikt en zijn of haar inzet en motivatie.